ความเห็น 3011113

"คนดี" สำคัญที่สุด (1-29)

เขียนเมื่อ 

คนดีสำคัญที่สุด.....แต่คนดีอยู่ในสังคมได้ลำบากที่สุด....เช่นกันนะ