ความเห็น 3011094

กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๑๙) เฟนเดอร์

เขียนเมื่อ 

ดูยังเป็นหมาเด็กอยู่เลยนะคะ คงเข็ดกลัวรถไปเลย