ความเห็น 3011067

"คนดี" สำคัญที่สุด (1-29)

เขียนเมื่อ 

๕๕๕...ประชุมบ่อยๆ..มีเบี้ยประชุม..ไหม..จ๊ะ..ถ้ามีเลิกไม่ได้..มั้ง..