ความเห็น 3008441

กระชับพื้นที่ความรับผิดชอบด้วยความรักของครอบครัว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูนกที่เข้าใจและให้โอกาส หนุ่มน้อยผู้นี้จะได้มีทัศนคติที่ดี มีวิธีคิดที่ถูกต้อง เป็นการ"สร้างคน"ที่น่าชื่นชมค่ะ