ความเห็น 3007694

งานเกษตรอีสานใต้ ๒๕๕๘ (๘๖)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณพิชัย

เป็นงานที่น่าสนใจมากค่ะ ได้ทั้งความรู้และความประทับใจค่ะ