ความเห็น 3006579

สถิติใหม่ ของ GotoKnow ในปี ๒๕๕๘ ส่งให้เป็นรายบุคคล

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์ธวัชชัยครับ

  • ผู้อ่านเดือนมกราคม หากปรับลดลง 20% เท่ากับ เหลือผู้อ่านสัก 4.32 หมื่นครั้ง ก็นับว่าไม่เบาเลยทีเดียว..