ความเห็น 3006330

JJ15V2_1 โปรดระวัง

เขียนเมื่อ 

ผู้สูงอายุต้องระวังมากๆ นะคะ (รุ่นนี้ อะไหล่่แท้ไม่มีแล้วด้วยค่ะ)

หรืออาจจะเปลี่ยนมาพก ร่มคันยาวค่ะ. กันแดด. กันฝน และ ใช้เป็นไม้เท้าได้ด้วยนะคะ

^____^