ความเห็น 3000351

นิราศเมียนมาร์(๑)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับ