ความเห็น 2999224

บันทึกภาพถ่ายและร่ายบทกวี (ไปเรื่อย) กับความทรงจำ ณ งานโครงการหลวง ๒๕๕๗

เขียนเมื่อ 

งดงามทุกภาพ ขอบคุณค่ะ

มีดอกไม้มาฝากเช่นกันค่ะ