ความเห็น 2995820

แบบทดสอบโรคสมองเสื่อม

เขียนเมื่อ 

ยินดีค่ะ จะปรับเป็นถามอะไรที่เพิ่งผ่านมาให้คิดทบทวน ก็ได้ค่ะ เช่น เมื่อเช้า รับประทานอาหารอะไรบ้าง

นอกจากนี้ ยังมีให้แม่วาดรูปนาฬิกา เวลา ๑๑.๑๐ น. และพูดตามประโยคยาวๆ ด้วยค่ะ