ความเห็น 2993945

โลกและชีวิต (143) ยิ่ง...

เขียนเมื่อ 

คมมากค่ะอาจารย์