ความเห็น 2985314

มะเร็งผู้ชาย__ กับ 'เนื้อ-ไข่-ไก่-นม'

เขียนเมื่อ 

เอ ไม่มีอาการ แต่ biopsy + จะผ่าดีใหมนี่ หรือ รอให้แก่ตายไปก่อนดีนิ กลัวอย่างเดียว Metas อะ ทรมานครับ