ความเห็น 2979650

วันครอบครัวใหญ่ ^^ เยี่ยมบ้านอาจารย์ (28/05/57)

เขียนเมื่อ 

ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ แต่งกายให้เรียบร้อย วาจาสุภาพ นะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ