ความเห็น 2975966

ระดมจิตใจ (Mind storming)

เขียนเมื่อ 

ภูเรือ อากาศคงเย็นสบาย

เหมาะที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สื่อสารพลังแห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์