ความเห็น 2969225

วันนี้

เขียนเมื่อ 

ใส่บาตรแล้วรู้สึกว่าใกล้ชิดคนที่จากไปแล้วครับ