ความเห็น 296645

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสมอง

พลากร
IP: xxx.121.176.4
เขียนเมื่อ 
แล้วทฤษฎีที่ว่า สมองมนุษย์แบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่กำหนดเหตุผลและอารมณ์ ใครเป็นคนคิดค้นครับ