ความเห็น 2966363

ลูกห่าน (gosling) ริมแม่น้ำ Bow

เขียนเมื่อ 

...ความรักของสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ... เป็นเรื่องที่บริสุทธิ์ ไม่มีผลประโยชน์ ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงซ่อนเร้นนะคะคุณ

nui...