ความเห็น 2966289

ลูกห่าน (gosling) ริมแม่น้ำ Bow

เขียนเมื่อ 

เพิ่งเห็นภาพห่านเลี้ยงลูกค่ะ