ความเห็น 2965636

ใจหิวอารมณ์ ทำไม ?

เขียนเมื่อ 

กำลังพยายามศึกษาอยู่เหมือนกันครับ

ในตอนแรก ๆ ผมเข้าใจว่า เพียงตัดโซ่ข้อใดข้อหนึ่ง ก็ใช้ได้แล้ว
แต่ระยะต่อมา ดูเหมือนว่า เราจะสามารถตัดได้เพียงบางข้อ 

ส่วนบางข้อนั้น อยู่นอกเหนือเราจะไปจัดการได้
จึงทำให้ห่วงโซ่สั้นลงก่อนประมาณนั้น หนอ