ความเห็น 2964908

ใจหิวอารมณ์ ทำไม ?

เขียนเมื่อ 

อยากขอให้อ.ภูฟ้าช่วยขยายความให้ด้วยครับ โดยเฉพาะในเรื่องของทางออก