ความเห็น 2964247

มันบ่แน่ ดอกนาย

เขียนเมื่อ 

...เรียกว่ายังไม่ถึงฝั่ง...ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา...ไม่มีความแน่นอนนะคะ