ความเห็น 2963795

จดหมายถึงลูก_๒ กตัญญูกตเวที คือเครื่องหมายของคนดี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ จะขอจดจำและจะพยายามทดแทนบุญคุณบุพพการี ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิดนี้ตลอดไปครับ