ความเห็น 2962210

จดหมายถึงลูก_๒ กตัญญูกตเวที คือเครื่องหมายของคนดี

เขียนเมื่อ 

 ดอกสวยและหอมอ่อน ๆ ค่ะ ชมนาด..