ความเห็น 2962197

เรื่องเกี่ยวกับยุง

เขียนเมื่อ 

"อยากรู้ว่า..ทำไมยุงร้ายกว่าเสือ..ตรงไหน"..มีคนทำวิจัยหรือยังคะ...