ความเห็น 2960740

จดหมายถึงลูก_๒ กตัญญูกตเวที คือเครื่องหมายของคนดี

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่าน ความกตัญญูของวัวดำ...ครับ