ความเห็น 2960717

จดหมายถึงลูก_๒ กตัญญูกตเวที คือเครื่องหมายของคนดี

เขียนเมื่อ 

พิมพ์เพลิน "สัมภาษณ์" ไม่ใช่ "สัมผัส"  ค่ะ ขอโทษค่ะ