ความเห็น 2960641

จดหมายถึงลูก_๒ กตัญญูกตเวที คือเครื่องหมายของคนดี

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วประทับใจ เนื้อเรื่องก็งดงาม ดอกไม้ก็สวยงาม ขอบคุณมากๆครับ