ความเห็น 2960543

จดหมายถึงลูก_๒ กตัญญูกตเวที คือเครื่องหมายของคนดี

เขียนเมื่อ 

ภาพนี้ถ่ายเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะ จำผิดว่าหนาว เป็นต้น ๆ ของฤดูร้อนค่ะ