ความเห็น 2950839

ฉบับที่ ๒๔ "ร่วมกันตั้งกติกา บ้านเราไม่สูบบุหรี่"

เขียนเมื่อ 

บุหรี่เป็นยาเสพติด อันตรายต่อสุขภาพ เมื่อป่วยจากบุหรี่ก็ต้องใช้เงินภาษีของพวกเราไปรักษาปีละมาก ๆๆ

ไม่ยุติธรรมกับคนที่ไม่สูบ ต้องจ่ายเงินไปอุดหนุนคนสูบ คนที่รวยคือโรงงานยาสูบ

พยายามจินตนาการว่า ถ้าการซื้อขายบุหรี่ผิดกฎหมายจะเป็นอย่างไร