ความเห็น 2950780

"ภาพ..เล่าเรื่อง"...ในแกลลอลี่ชีวิต

เขียนเมื่อ 

สว้สดีค่ะ...คุณ nui..เมื่อเกือบเจ็ดสิบปีที่แล้ว...มีครอบครัว..เล็กๆ..ที่ไม่มีความต้องการมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้..ช่วงนั้น..ยังมีรถลาก..ด้วยคนจีน...เราเรียกว่า..รถเจ็ก..คนเหล่านั้นกลายเป็นเจ้าสัวไปหมดแล้ว..กระมังนะ...