ความเห็น 2950358

"ภาพ..เล่าเรื่อง"...ในแกลลอลี่ชีวิต

เขียนเมื่อ 

ความไม่เที่ยงแท้ ของ ปราถนา...