ความเห็น 2950247

"ภาพ..เล่าเรื่อง"...ในแกลลอลี่ชีวิต

เขียนเมื่อ 

...ชอบพระจันทร์ขึ้นรามากๆค่ะ...