ความเห็น 2948869

ใส่บาตร ไม่ถามพระ (2-154)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณแสงแห่งความดี