ความเห็น 2948534

“หมอจืด” หัวใจไม่จืดเลย ตอน 2

เขียนเมื่อ 

มีหมอดีๆ ประชาชนก็เป็นสุข ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ในการส่งเสริมคนดี