ความเห็น 2948116

ใส่บาตร ไม่ถามพระ (2-154)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ ยายธี

สิ่งที่คุณยายธีเล่า... คือ ความจริงที่พบเจอค่ะ ;)