ความเห็น 2944927

พบสูติบัตรเก่า..เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน

เขียนเมื่อ 

ยายธีเคยมีความคิดนี้เหมือนกันเจ้าค่ะ..คิดถึงปลา..ที่กลับไปที่ต้นน้ำ..นะเจ้าคะ..(สบายดีนะเจ้าคะ...บุญรักษาเจ้าค่ะ...ยายธี)