ความเห็น 2944912

พบสูติบัตรเก่า..เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน

เขียนเมื่อ 

...เมืองเพชรบูรณ์ เป็นเมืองที่สำคัญ มีชัยภูมิที่ดี เกือบจะได้เป็นเมืองหลวงของไทยนะคะ จึงมีการนำสมบัติไปเก็บไว้ที่ถ้ำฤาษีสมบัติ...เป็นบันทึกที่มีเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์นะคะ