ความเห็น 2944869

พบสูติบัตรเก่า..เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าทีเดียวจ้ะ