ความเห็น 2944865

พบสูติบัตรเก่า..เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน

เขียนเมื่อ 

โห .... คุณป้าใหญ่ขา เป็นจดหมายเหตุส่วนตัว บันทึกความทรงจำเยี่ยมยอดเลยนะคะ