ความเห็น 2941319

บันทึกสั้น17/2/2557"ที่บ้านสวน"

เขียนเมื่อ 

นั่นซินะ คนอะไรขยันจังเลย