ความเห็น 2941180

เยี่ยมไข้คุณครูประยงค์ศรี อุณหธูป วัย ๙๔ ปี

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมสัมพันธภาพอันงดงามของคุณพี่ใหญ่และคุณครูค่ะ