ความเห็น 2940941

เยี่ยมไข้คุณครูประยงค์ศรี อุณหธูป วัย ๙๔ ปี

เขียนเมื่อ 

ขอให้คุณครูหายป่วยไวๆ ด้วยนะคะ