ความเห็น 293580

Hack จริงไม่ล้อเล่น

เขียนเมื่อ 

     "การไม่รู้ว่าเครื่องถูกเจาะอยู่เป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง"  และ "เหนือฟ้ายังมีฟ้า" ยังคงเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลา

     การที่ผู้บริหารระบบใช้หลากหลายวิธีในการป้องกันระบบ อาจส่งผลให้ผู้ใช้บางส่วนเข้าถึงข้อมูลได้ยากขึ้นครับ