ความเห็น 293242

ต้องช่วยกัน

เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับท่าน
P

ฝ่ายหนึ่งอยากได้อำนาจ  คือ อณาจักร

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายธรรมะ    คือ ศาสนจักร

แต่ทั้งสองฝ่าย ต่างอยากได้อำนาจอะไรจะเกิดขึ้นครับ