ความเห็น 2932369

๔๕๘. อย่า "ดูถูก" ความคิดของผู้อื่น

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ :)