ความเห็น 2932271

๔๕๘. อย่า "ดูถูก" ความคิดของผู้อื่น

เขียนเมื่อ 

ดูถูก..หรือ..ดูผิด...ขอ..คิด..ตรอง..ดูให้ดี....