ความเห็น 293178

ต้องช่วยกัน

เขียนเมื่อ 

จริงด้วยค่ะน้องข้ามสีทันดร  

หลวงปู่ท่านเห็นและเข้าใจได้ทะลุปรุโปร่งจริงๆ ศีลธรรมของคนในสังคมเท่านั้นที่จะหยุดลูกปืนได้...

เราต้องมาช่วยกันสร้างเสริมศีลธรรมในสังคม..แม้นจะใช้เวลานาน แม้นจะทำยาก..ก็ต้องช่วยกัน..อย่างน้อยก็เริ่มจากตัวพวกเรากันเอง...สักวันต้องเห็นผลค่ะ..