ความเห็น 2926314

เล่งเป้า เร้าชีวิต ใน ๒๕๕๗

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านSR

เร้าใจให้อ่าน …ขอบคุณค่ะท่านSR ค่ะ ได้คิดทบทวนตนเองไปด้วยทั้งมิติส่วนตน ส่วนรวม และประเทศชาติ ค่ะ "Go forth, Grow up and be Free!--"

ตามอ่านแต่ละประเด็นที่นำเสนอ ...เป้าหมายชัดเจน แต่ที่สำคัญจะร่วมมือกันอย่างไรให้บรรลุในแต่ละประเด็น

อืมม์…. ที่บ้านSR หมุ่นี้อุณหภูมิสูง อย่างที่ได้อ่านข่าวว่า ร้อนมากโดยอ้างถึงผลกระทบจากclimate changeรึปล่าวคะ?? ท่านSR อยู่ในdreamland สมถะและพอเพียง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และก็คงจะรับมือได้ด้วยธรรมนำทางในปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น

พร้อมกันนี้นำดอกรัก ถ่ายภาพนี้จากปัตตานีมากราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ และบอกว่ารักและระลึกถึงเสมอค่ะ

วรรณชไม การถนัด