ความเห็น 2924613

เล่งเป้า เร้าชีวิต ใน ๒๕๕๗

เขียนเมื่อ 

ปัจจัยภายนอกมีมากมายที่ส่งผลให้ปัจจัยทางสติ ปัญญา ความรู้สึก ความคิด การตัดสินใจกระทบกันไปด้วย พลวัตรที่สะสมเหล่านี้สร้างพลังดูดด้วยกระแสพลังของแต่ละเวลา มีแต่ใจที่นิ่งพออยู่กับปัจจุบันขณะที่พอจะถ่วงให้เป็นทั้งหมดผสมผสานจนได้ พลังบวกมา ชวนช่วยกันสร้างพลังบวกเหล่านั้นผ่านการเรียนรู้ในทุกๆวันในปีใหม่ ๒๕๕๗ ค่ะ