ความเห็น 2924597

เล่งเป้า เร้าชีวิต ใน ๒๕๕๗

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับ

สุขสมหวังจงเป็นของท่าน ตลอดปีและตลอดไป ครับ